.

Merkeze Bağlı Projeler

* Prof. Dr. Özlem ÖZMEN - Hayvanlarda Enterotoksemi Hastalığının Hızlı Teşhisi için Nörominidaz Tanı Kitlerinin Geliştirilmesi

* Dr. Öğr. Üyesi Sibel HASIRCIOĞLU - Buzağı İshallerinin Yumurta Sarısından Hazırlanan Aşılar ile Önlenmesi: İmmünoglobulin Y Teknolojisi

* Doç. Dr. Ramazan YILDIZ - Burdur İli Süt Sığırcılığı İşletmelerinde Doğum Öncesi ve Sonrası Görülen Metabolik Hastalıkların Önlenmesi ve İşletmelerin Ekonomik Olarak Verimliliğin Artırılması Amacı ile Metabolik Profil Testinin Kullanımı

* Prof. Dr. Dilek ÖZTÜRK  - Burdur İli Süt Sığırlarında Paratüberkülozun Dağılımı ve Önleme Stratejileri

* Dr. Öğr. Üyesi Harun ÇINAR - Yatalak Buzağılar İçin Tekerlekli Araba Üretimi

* Prof. Dr. Özen YURDAKUL - Burdur İlinde Farklı Hayvan Etlerinin Değerlendirilerek Geleneksel ve Yenilikçi Ürünlerle Sektöre Katkı Sağlanması

* Prof. Dr. Mehmet Çağrı KARAKURUM - Buzağı Ölümlerinin Önlenmesi

        - Neonatal Buzağıların Enfeksiyöz Hastalıklarında Plazma Kullanımı ile hayatta Kalımın Arttırılması

        - İshal ve Pnömoniye Bağlı Buzağı Ölümlerinin Azaltılması

        - Sürü Sağlığında Pasif Transfer Yetmezliği Tespit Edilen Sürülerde Neonatal İshallere Karşı Kolostrum Kalitesinin Artırılarak Buzağı Ölümlerinin Engellenmesi

        - Buzağı Ölümlerine Bağlı Ekonomik Kayıpların Araştırılması

*Prof. Dr. M. Çağrı KARAKURUM - Veteriner Hekimlik Eğitimi Standartları ve Hayvan Hastanesi Hizmet Kalitesinin Artırılması


*Prof. Dr. Zeki NACAKCI - Müziğin Süt İneklerinin Hormon ve Süt Verimi Üzerine Etkisinin İncelenmesi

HYP

  • Yönetim
  • Personel
  • Toplantı Tutanakları
  • Mevzuat
  • Merkeze Bağlı Projeler
  • İletişim