.

Merkeze Bağlı Projeler

* Prof. Dr. Özlem ÖZMEN - Hayvanlarda Enterotoksemi Hastalığının Hızlı Teşhisi için Nörominidaz Tanı Kitlerinin Geliştirilmesi

* Dr. Öğr. Üyesi Sibel HASIRCIOĞLU - Buzağı İshallerinin Yumurta Sarısından Hazırlanan Aşılar ile Önlenmesi: İmmünoglobulin Y Teknolojisi

* Doç. Dr. Ramazan YILDIZ - Burdur İli Süt Sığırcılığı İşletmelerinde Doğum Öncesi ve Sonrası Görülen Metabolik Hastalıkların Önlenmesi ve İşletmelerin Ekonomik Olarak Verimliliğin Artırılması Amacı ile Metabolik Profil Testinin Kullanımı

* Dr. Öğr. Üyesi Özlem ŞAHAN - Burdur İli Süt Sığırlarında Paratüberkülozun Dağılımı ve Önleme Stratejileri

* Araş. Gör. Harun ÇINAR - Yatalak Buzağılar İçin Tekerlekli Araba Üretimi

* Dr. Öğr. Üyesi İlhan GÜN - Burdur Süt Ürünleri Haritasının Çıkarılması & Çiğ Süt Kalitesinin Arttırılması

        - Burdur ili Geleneksel Süt Ürünleri Haritasının Çıkartılması ve Belirlenen Ürünlerin Endüstriye Kazandırılması

        - Çiğ Süt Kalitesinin Arttırılmasında Prototif Aflatoksin M1 ve G1 Tutucularının Üretimi ve Süt Endüstrisinde Yaygınlaştırılması

        - Küçük Aile İşletmelerinde Hammadde- Üretim Mamül Sürecini İyileştirme Eğitim Programı

* Dr. Öğr. Üyesi Afşin KÖKER - Burdur Süt Kalite Programı

* Prof. Dr. Özen YURDAKUL - Burdur İlinde Farklı Hayvan Etlerinin Değerlendirilerek Geleneksel ve Yenilikçi Ürünlerle Sektöre Katkı Sağlanması

* Prof. Dr. Mehmet Çağrı KARAKURUM - Buzağı Ölümlerinin Önlenmesi

        - Neonatal Buzağıların Enfeksiyöz Hastalıklarında Plazma Kullanımı ile hayatta Kalımın Arttırılması

        - İshal ve Pnömoniye Bağlı Buzağı Ölümlerinin Azaltılması

        - Sürü Sağlığında Pasif Transfer Yetmezliği Tespit Edilen Sürülerde Neonatal İshallere Karşı Kolostrum Kalitesinin Artırılarak Buzağı Ölümlerinin Engellenmesi

        - Buzağı Ölümlerine Bağlı Ekonomik Kayıpların Araştırılması

*Prof. Dr. M. Çağrı KARAKURUM - Veteriner Hekimlik Eğitimi Standartları ve Hayvan Hastanesi Hizmet Kalitesinin Artırılması

HYP

  • Yönetim
  • Personel
  • Toplantı Tutanakları
  • Mevzuat
  • Merkeze Bağlı Projeler
  • İletişim